+605 829 0222 admin@mpr4u.my

Borang Perakuan Terma & Syarat

Wakil Pengedar MPR

Semua wakil pengedar MPR perlu meneliti dan memahami terma dan syarat wakil pengedar MPR dengan hanya klik butang di bawah ini. Semua wakil pengedar MPR juga perlu memperakuinya dengan mengisi borang yang telah disediakan di bawah.