Borang Cabaran Dimensi Dua Dekad (Ejen MPR)

Maklumat Ejen MPR

Maklumat Wakil Urusan

Masukkan maklumat wakil pengedar yang berurusan dengan anda

Jenis Tebusan

Unit Pembelian

Ganjaran

Tempoh Masa

6 x MPR Fuelsaver 0.25g goldbar 1 minggu
12 x MPR Fuelsaver 0.5g goldbar 1 minggu
Sila pilih salah satu penebusan anda

Bukti Pembelian

Sila muatnaik bukti pembelian (resit) dalam format jpg, gif, png & pdf yang bersaiz tidak melebihi 5.0MB sahaja.